Wat wil de advocaat van u weten bij een scheiding?

ALGEMENE INFORMATIE

 

Van uzelf:

voornamen (voluit):

achternaam (meisjesnaam):

geboortedatum:

bsn:

adres:

 

Van uw ex:

voornamen (voluit):

achternaam (meisjesnaam):

geboortedatum:

bsn:

adres:

(als dit adres afwijkt van het adres van inschrijving dan hieronder aangeven wat het adres van inschrijving is)

 

huwelijksplaats en datum:

 

DE KINDEREN

indien er minderjarige kinderen zijn, hun volledige namen, geboorteplaats en geboortedatum:

 

 

 

 

bij wie zal het kind/de kinderen wonen:

is er overeenstemming over de verdeling van de zorgtaken (omgangsregeling) en zo ja hoe ziet die er uit? Als er een ouderschapsplan is dat overleggen.

 

 

 

 

als er geen overeenstemming is over de verdeling van de zorgtaken, hoe zou u die willen zien?

 

 

 

 

is er overeenstemming over de verdeling van de kosten van het kind/de kinderen en zo ja wat is er afgesproken?

 

 

 

als er geen overeenstemming is over de verdeling van de kosten van de kinderen, wat zou in uw ogen een redelijke bijdrage zijn?

wilt u dat er een berekening van de kinderalimentatie wordt gemaakt? ja/nee, zo ja dan dienen er inkomensgegevens te worden overgelegd (zie hieronder).

 

PARTNERALIMENTATIE

wilt u/uw ex aanspraak maken op partneralimentatie? ja/nee

wilt u dat er een berekening van de partneralimentatie wordt gemaakt? ja/nee, zo ja dan dienen er inkomensgegevens te worden overgelegd (zie verder)

 

DE HUWELIJKSVERMOGENSRECHTELIJKE GEVOLGEN VAN DE SCHEIDING

bent u in gemeenschap van goederen gehuwd ja/nee

(indien nee, kopie huwelijksvoorwaarden overleggen)

eigen woning: ja/nee, zo ja, eigendomsakte overleggen

zo ja eventuele hypotheken vermelden (bank, kenmerk en bedrag) en bewijsstukken:

 

 

is er sprake van (een) aan de hypotheek verbonden levensverzekeringspolis(sen)?

zo ja, maatschappij, kenmerk en waarde vermelden
Indien er sprake is van meer onroerend geld daarvoor hetzelfde als hiervoor.

 

 

Bankrekeningen (bank, nummer, saldo en tenaamstelling vermelden)

 

 

 

Zijn er spaarpolissen, lijfrenten of kapitaalverzekeringen, zo ja maatschappij, kenmerk en waarde vermelden en kopie polis overleggen.

 

 

heeft u/uw ex een aandeel in een onverdeelde nalatenschap?

ja/nee

 

 

is er sprake van een eigen bedrijf zo ja wat is de naam en de rechtsvorm van het bedrijf?

 

 

is er sprake van een auto, of een motorfiets zo ja merk, type en kenteken weergeven en is er sprake van een boot, caravan of vakantiewoning en op wiens naam staan deze?

 

is/komt er overeenstemming over de inboedel?

ja/nee

 

Pensioen

Heeft u/uw ex pensioen opgebouwd?

ja/nee

 

Moet dat worden verevend (verdeeld)?

ja/nee

 

 

  Print this page