Welke financiële stukken zijn er nodig voor het berekenen van kinderalimentatie?

Voor het berekenen van kinderalimentatie is nodig:

een salarisspecificatie van de maand waarin u uit elkaar bent gegaan (bij voorkeur van beide partijen);
de meest recente jaaropgave (bij voorkeur van beide partijen);
of
indien een van de partijen ondernemer is, de jaarstukken over de afgelopen drie jaren;
een bewijs van de hoogte van het kindgebonden budget.

 

  Print this page