Welke uittreksels heeft de advocaat nodig voor de rechtbank bij een echtscheiding?

Een afschrift van de huwelijksakte;
en eventueel:
uittreksels uit het geboortenregister van de kinderen;
een ouderschapsplan (zie elders op deze site).

De aan de rechtbank te overleggen documenten mogen niet ouder zijn dan drie maanden.

  Print this page