Hoe lang duurt een scheiding?

Snel samen scheiden

Als u de scheiding samen aanvraagt kunt u relatief snel scheiden.

Na het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding wordt na ongeveer vier weken de echtscheiding uitgesproken. Het document waarin de echtscheiding door de rechtbank wordt uitgesproken, de echtscheidingsbeschikking, wordt per post naar de advocaat gezonden. De advocaat stuurt u deze beschikking toe, samen met een door ieder van u te ondertekenen document, waarin u de advocaat toestemming geeft om de echtscheiding in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand. Het moment van inschrijving is het moment waarop u officieel gescheiden bent.

Vanaf het moment van indienen van het verzoekschrift duurt het vijf á zes weken voor u officieel gescheiden bent.

U vraagt de scheiding alleen aan, er zijn geen kinderen in het spel en uw ex reageert niet

Als u de scheiding alleen aanvraagt zal het minimaal drie maanden duren eer de rechtbank de scheiding heeft uitgesproken. Het verzoekschrift tot echtscheiding zal nadat het is ingediend bij de rechtbank, door de deurwaarder bij uw ex-partner worden betekend (bezorgd). Vanaf dat moment heeft uw ex 6 zes weken de tijd om naar de rechtbank toe te reageren als hij het ergens niet mee eens is. Als uw ex niet reageert, zal de rechtbank vier weken na afloop van de termijn van zes weken de echtscheiding uitspreken.

Het uitspreken van de echtscheiding maakt niet dat u definitief gescheiden bent, dat gebeurt pas als de scheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Inschrijving van de echtscheiding is in principe pas mogelijk na ommekomst van de hoger beroepstermijn van 3 maanden, tenzij uw ex tekent dat hij het eens is met de scheiding, dan kan het eerder.

Vanaf het moment van indienen van het verzoek duurt het dan dus ongeveer 6 maanden voor de echtscheiding definitief is.

U vraagt de scheiding alleen aan, er zijn geen kinderen in het spel, maar uw ex is het er niet mee eens

Als uw ex het niet eens is met de inhoud van het verzoek tot echtscheiding, kan hij alleen door tussenkomst van een advocaat verweer voeren. De advocaat moet binnen de door de deurwaarder gestelde termijn van zes weken ofwel een verweerschrift indienen, ofwel vier weken uitstel vragen. Doorgaans gebeurt het laatste. Het gevraagde uitstel wordt maar één keer gegeven. De rechtbank plant vervolgens een zitting in die binnen een termijn van drie maanden plaatsvindt. Doorgaans wordt drie weken na de zitting de beschikking afgegeven. Ook hier geldt weer dat het voor het definitief maken van de scheiding het nodig is dat die wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Als er twee advocaten bij de scheiding betrokken zijn kan dat binnen enkele weken worden geregeld.

Vanaf het moment van indienen van het verzoekschrift duurt het dan ongeveer 6 maanden voor de echtscheiding definitief is.

 

 

  Print this page