Echtscheiding en voorlopige voorziening

Tijdelijke maatregelen
Het kan zijn dat het noodzakelijk is dat er bepaalde dingen alvast worden geregeld voordat de scheiding een feit is. Bijvoorbeeld ten aanzien van het huis, de kinderen of de financiën. De advocaat kan dan aan de rechter een of meer voorlopige voorzieningen vragen tot er een definitieve beslissing komt.

Welke voorlopige voorzieningen kunnen er worden verzocht?
In de wet is limitatief geregeld welke voorlopige voorzieningen er kunnen worden verzocht. Er kan uitsluitend verzocht worden om:
het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning (de ander mag er dan niet meer in);
toevertrouwing van kinderen (bij wie de kinderen voorlopig wonen);
een omgangsregeling met de kinderen;
kinderalimentatie;
partneralimentatie.

Hoe verloopt de procedure om voorlopige voorzieningen aan te vragen?
De advocaat kan het verzoekschrift vóór of tijdens de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank indienen. De rechtbank stuurt dit dan per aangetekende post naar de andere partij met een uitnodiging voor een zitting waarop het verzoekschrift wordt behandeld. Doorgaans vindt die zitting een week of drie nadat het verzoekschrift is ingediend plaats. De andere partij kan alleen of samen met een advocaat op de zitting verschijnen. Bij niet verschijning worden de verzoeken toegewezen zoals verzocht.

De advocaat van de andere partij kan een verweerschrift en stukken indienen. Als de andere partij ervoor kiest om geen advocaat mee te nemen, mag hij wel het woord voeren, maar geen stukken indienen. Als er dus om vaststelling van alimentatie wordt verzocht en iemand wil dat bij voorbeeld met loonstroken onderbouwen dat hij dat niet kan betalen, is het dus niet verstandig om zonder advocaat naar de zitting te gaan.

De beslissing van de rechtbank volgt doorgaans twee weken later, deze beslissing wordt “beschikking” genoemd. Als het echtscheidingsverzoek nog niet is ingediend dient dat te gebeuren binnen vier weken daarna, anders verliest de beschikking haar kracht.

 

 

 

 

 

 

  Print this page